>

Tryghed ved behandling (RAB)

 

Hvis du har besluttet dig til at få akupunkturbehandling hos Yi Li, skal du som patient blot følge nedenstående anvisninger.

· Du skal regne med, at den første konsultation varer ca. en time. De evt. efterfølgende behandlinger varer ca. en halv time pr. gang.

· Eventuelle toiletbesøg bedes fortaget inden behandlingen på begyndes af hensyn til patientens velvære og behandlingsresultatet.

· Den første konsultation starter med en samtale om dine problemer og lidelser, og om din helbredstilstand. Derefter indgår en grundig undersøgelse, hvor Yi Li benytter sig af både lægevidenskabelig og kinesisk akupunktur diagnose. En kombination af østens og vestens metode for at give den rigtig diagnose og fastslå den dybere årsag til din evt. sygdom og lidelse.

· Derefter begynder behandling, som består af tynde nåle eller varmestimulering afhængig af sygdommens art og diagnosen. Patienten skal ligge eller sidde med nåle i ca. en halv time.

· I de første timer efter nålebehandlingen kan denne anledning til en træthed, som man må indstille sig på. Det kan anbefales, at man afsætter tid til at hvile sig i 2-3 minutter efter behandlingen. Dette vil samtidig forhøje nålevirkningen og forbedre behandlingsresultatet.

· Der vil naturligvis være forskel på behandlingsforløbet afhængig af, hvilken sygdom man bliver behandlet for. Ved først konsultation vil du informeret om, hvilke resultater, du kan forvente dig af behandlingen, hvor mange gange og hvor tit du skal regne med møde til behandlinger, og omfanget af indsats, du selv må yde for at opnå det forventede resultat.

Yi Li har mere end 30 års erfaring som praktiserende akupunktør, specielt inden for hans faglige dygtighed, vil behandlingsforløbet leve op til en høj standard, der sikrer at alle patienter får den bedst tænkelige behandling.

RAB Bevis