>

Om Akupunktur

Hvad er Akupunktur?

Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk og taoistisk naturfilosofi, og er her forklaret ud fra principperne om yin og yang. Ved at stimulere akupunkturpunkter forskellige steder på kroppen kan man ud fra denne finde frem til og genoprette energi ubalancer i livsenergien og dermed få blod og energi til at strømme mere flydende. Klassisk akupunktur anses af mange som en behandlingsmetode, som kan helbrede en lang række symptomer og sygdomme.

Videnskabelige undersøgelser har dog medført et nyt syn på, hvornår akupunktur kan anvendes til at behandle lidelser og sygdomme. Behandling med akupunktur i dag derfor baseres på en lægeundersøgelse, samt viden om sygdomme, symptomer og smerter. Dette forudsætter samtidigt en mere kritisk tilgang til de sygdomme/tilstande, der kan behandles med akupunktur.

I 1970 anerkendte WHO (Verdens Sundheds Organisation) akupunktur som et behandlingsmiddel mod sygdom og lidelse. WHO har anbefalet akupunktur til behandling af blandt andet astma og allergi, bronkitis, mavekatar og irritabel tyktarm, ”tennisalbue”, ”frossen skulder”, iskias, bihulebetændelse, halsbetændelse, betændelse i øjets bindehinde. Siden er flere og flere patienter – såvel i de vestlige lande som i den resterende del af verden – blevet behandlet med akupunktur. En mange tusind års gammel kinesisk lægekunst har hermed vundet stigende anerkendelse.

Gennem flere års forskning såvel som via praktisk klinik- arbejde med brug af akupunktur som behandlingsmiddel har Yi Li søgt at påvise og anskueliggøre de bagvedliggende  principper for akupunkturen. Således har Yi Li gjort mange observationer ikke alle via praktisk kliniskarbejde, men også gennem testning af dyr.

Disse arbejdsresultater understøtter akupunkturens evne til påvirkning af kroppen ved indføring af tynde nåle eller varmestimulering på bestemte punkter af kroppens meridianer som står i forbindelse med kroppens funktioner og organer. Denne metode kan således virke smertestillende, kontrollerende eller aktiverende, og justere uafbalancerede organer, samt styrke immunforsvaret. Akupunktur er uden bivirkninger.

Akupunktur kan desuden regulere grundlæggende nerveprocesser, aktivere dem såvel som begrænse dem. Akupunktur er snævert forbundet med nervesystemet, blodåre- og cirkulationssystemet og det nerve-kropvæske regulerende system. Generelt viser akupunkturen sig at kunne behandle såvel fysiske som psykiske lidelser, herunder overflødiggøre eller nedsætte eventuelt medicinforbrug, forbedre patientens tilstand, igangsætte helbredende processer og således fremme og bevare den almene sundhedstilstand.

Historie om Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform, som stammer fra Kina, hvor det igennem mere end tre tusinde år har været anvendt til at behandle eller forebygge sygdomme. På kinesisk udtales ”akupunktur” som ”Zhen (nål) jiu (varmestimulering)” og på kinesisk bogstaver som 针灸.

Behandlingen består i indføring af nåle eller varmestimulering på bestemte steder (meridian- punkter) på kroppen afhængig af sygdommens art. I dag akupunktur det tredje mest brugte behandlingsmiddel inden for hospitalets behandlingssystem (udover de medicinske og kirurgiske behandlingsmidler) i de fleste lande i østen med en befolkning på ca. 3 mia.

Selve indføringen af nåle mærkes næsten ikke på grund af en speciel indførings teknik, og fordi nålen er meget tynd. Varmestimuleringen foretages bl.a. ved at man skaber en behagelig varmetemperatur på bestemte steder. Der er ingen kendte bivirkninger ved akupunktur. Der kan i sjældne tilfælde komme en minimal blødning på indførings stedet.

Indføring af nåle eller varmestimulering på bestemte steder på kroppen aktiverer specielle nervebaner (meridianer, hvilke på kinesisk udtales ”Jing Luo” og på kinesisk bogstaver som 经络 ), og selvom virkningsmekanismen ikke er klarlagt i detaljer, antager man, at der foregår følgende processer: nåle eller varmestimulationen aktiverer meridianerne, hvorved en smertefølelse bliver blokeret. Derudover synes organismens håndværksceller at blive aktiveret eller justeret med på henblik på at udbedre eventuelle skader. Hvorledes disse håndværksceller helt nøjagtigt aktiveres vides endnu ikke. Man må forestille sig at nålene kan ”trække energi” til organismens kommandocentral ”Hypothalamus” og giver ”en besked” om, hvor i organismen ressourcerne skal sættes ind, for at man kan blive helbredt.

De seneste mange års forskning udført af både kinesiske læger og læger af andre nationaliteter har desuden vist, at akupunktur afbalancerer organismens funktioner hos raske mennesker. Dette kan forklare, hvorfor akupunktur forebygger sygdomme.

I dag er der flere og flere der har hørt om eller prøvet østens lægeligenålekunst. En relativ ny behandlingsmetode, som akupunktur er i vesten, har givet lægeverdenen en anskuelig vinkel i synet på mennesket og lægevidenskaben.

Gennem de sidste mange år har Yi Li og hans kollegers videnskabelige undersøgelser kunnet bekræfte akupunkturens positive virkninger i behandlingen af en række sygdomme og lidelser.